Amatörradio och EMF elektromagnetiska fält

Amatörradio och EMF elektromagnetiska fält, Något som jag måste kunna – PXO, GFN
SM3PXO Petter och Gunnar SM3GFN introducerar oss till EMF och upplyser vad vi måste kunna om EFM i framtoiden.
Välkommen!
Styrelsen