Hur köra radio med klubbens nya FlexRadio 6500 hemifrån eller från klubblokalen Del 2 (2)

När:
9 februari, 2019 kl. 08:30 – 17:00
2019-02-09T08:30:00+01:00
2019-02-09T17:00:00+01:00

SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen håller i två utbildningsdagar för klubbmedlemmar och visar hur
du kör radio hemifrån med hjälp av din PC, remote till SK3BGs nya klubbstation FlexRadio 6500.

Program 9 februari kl 08.30 – 17.00

  • Välkomstfika
  • Tillbakablick och frågor från den 26 januari
  • Kort repetition – Köra radio Remote via Internet
  • Hur gick det att köra radio hemifrån, via din PC
  • Frågor/svar om radiomenybilden i din PC
  • Praktiska tips för SSB QSO remote
  • Praktiska tips för FT8 QSO, PSK31 QSO remote
  • Så här kör du radio när du är på klubben

OBS! Antalet deltagare är begränsat.
Pris 100 kronor/person för utbildningsdagarna
Anmälan via mail till:
SM3ESX Christer Byström, sm3esx@telia.com
SM3FJF Jörgen Norrmén, sm3fjf@telia.com