Framtidskonferens ”SK3BG-2025”

Under den närmaste tiden kommer styrelsen för SK3BG att sammanställa de erfarenheter som konferensen gav. Dels våra egna och dels via kontakter med deltagande klubbar. Vi låter lite tid passera så att en förankring kan ske ute i klubbarna.

Frågor till klubbarna.

Idén – behövdes konferensen ?

Indelningen i 3 grupper – var ämnena rätt valda ?

Vilka slutsatser har ni dragit ?

– Klubb och medlemsvård.

– Samband.

– Utbildning.

Målsättningen är att ett erfarenhetsdokument i form av en Powerpoint presentation och ett reportage i QTC skall produceras.

Styrelsen

1945 – 2018, 73 år