Program

VÅRPROGRAM 2017.

Februari.

07. Vår nya hemsida, visning o diskussion. SM3EFS . ( SM3EXM är på träningsläger i Vemdalen. )

14. DL3:  SM3GDT / Hans kommer och informerar oss om vad       som händer internationellt, nationellt, från PTS och lokalt från klubbarna. 

21. Vi minns SM3AF / Sten

28.Hallo trafikant 2.0 SM3KDY

Mars.

07. SM3TLG / Hans från Söderhamn berättar under temat ” 30 års resande med amatörradion som sällskap.”

14. Besök i sambandsgaraget Forsa, Njurunda.

21.Årsmöte 2017

28.VHF/UHF sektionen tar mikrofonen.

April.

04. Rallyn ur ett sambandsperspektiv.

11.  Alla ni som nu vet att den imaginära enheten i kvadrat = -1, här kommer nu fortsättningen ! nu skall vi använda våra nyvunna kunskaper om komplexa tal i praktiken. SM3ESX / Christer.

18. Portabeltesten, Vad är det? – SM3EXM

25.Inför SF3HF

Maj.

02. Efter SF3HF Rapport från SSA årsmöte.

09. Lägesrapport amatörradio i skolan SM3ESX./SM3FJF.

16. Mastvagnsskola SM3UQO.

23. Kvartalsmöte kvartal 2

30. Inför amatörradions dag

Juni.

06. Amatörradions dag. Ingen aktivitet på lokalen.

13. Sommaravslutning

 ———————————————————-—————–

Portabeltest våren 2017.

SK3BG är radioaktivt från vid regn, SM3EXM;s båthus, vid sol, den nybyggda bryggan. Kom och kör radio eller kom och ät av de nygrillade hamburgarna.

   OBS!

En programpunkt kan med kort varsel ställas in eller ändras. Håll dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum besöka denna webbsida eller lyssna på SK3BG-Nytt efter ”Bullen” på söndagskvällarna.

1945 – 2015, 70 år