Allt möjligt, tekniskt och praktiskt från amatörradio

Christer/SM3ESX leder kvällen och erbjuder deltagarna
visa , berätta om sina sena senaste leksaker, Här kan du
visa senaste app, pryl eller annat som du har köpt från
Kina eller byggt själv eller bara vill dela med dig dina
kunskaper,