Redovisning från DL3-mötet i helgen

SM3FJF visar bilder från mötet.

Hans SM3GDT vår DL3 höll i höstmötet där klubbarna redovisade aktiviteter och framtidstankar,.

Hans framhöll hur viktigt det är att aktivera våra frekvensband så vi inte blir av med dem, som t.ex 2 meters bandet…. där det fanns ett förslag om att flyget skulle ta över…

Limmared Radio och data visade delar av sitt stora sortiment av amatörradioprodukter och tillbehör.