QSL

QSL-sorteringen i SM3-distriktet

1989 övertog åter Sundsvalls Radioamatörer, SRA ansvaret för QSL-sorteringen inom SM3-distriktet. Dessförinnan sköttes det av Gävle Kortvågsamatörer och där den drivande kraften var SM3CLA, Karl-Olof Elmsjö.

I Sundsvall lades huvudansvaret på SM3AU, Olle Olsson. Efter Olle har andra medlemmar i SK3BG genom åren tagit över funktionen  som QSL-DC.

 QSL-DC hämtar varje månad paketet från SSA på posten och tar upp det till klubblokalen. Det är ungefär 10-15 kg QSL-kort varje månad. En gång per månad står QSL-sortering på programmet och QSL-DC och hans ställföreträdare har tillsammans med övriga klubbmedlemmar ansvaret för att QSL-korten sorteras in i de fack som finns i klubblokalen. Det går till på följande sätt, att korten först grovsorteras på första bokstaven i suffixet och därefter sorteras korten ånyo in på respektive QSL-mottagare. (En utförligare beskrivning på hur sorteringen går till finns i klubblokalen.)

 Denna sortering skall vara klar till den 25:e i varje månad, sedan paketerar och skickar QSL-DC buntarna till QSL-mottagarna inom SM3-distriktet.

1945 – 2024, 79 år