SF3HF

Hemsö fästning.

En kustförsvarsanläggning nordväst om Härnösand, efter många år av nedrustning sker nu en modernisering och uppdatering av bergrummen med tillhörande utrustning.

Det blir nu femte året i rad som SK3BG aktiverar ”Fortet”  för en helgaktivitet.  i år 2017 / 28-30 April.

SK3BG:s styrelse har utsett följande personer att ingå i projektgruppen för SF3HF 2017.

Projektledare:    SM3UQO / Björn.

Data / Internet : SA3BDR / Håkan och SM3EFS / Lennart.

Trafikplanering:  SM3GSK / Classe.

Fotfolk:                     SM3EXM / Erik och SA3AWT / Pelle.

Fortet är bokat och vår resturatör Kicki med make Christer är vidtalade. De olika ” Fortgeneralerna ”är med på noterna, SM1TDE / Eric kunde meddela att dom hade mycket nu inför årsmötet, men att dom kanske kunde köra en förenklad variant i år.

Vi hälsar alla välkomna till årets SF3HF, information hittar du löpande här.

SF3HF Hemsöfortet. www.hemsofastning.se

 SF2RF Rödbergsfortet. www.rodbergsfortet.com

SF6FO Oscar II Fort. www.o2fort.se

SF5FF Femörefortet. www.femorefortet.se

SF2VF Victoriafortet. www.victoriafortet.se


   Hemsö Fästning  

Hemsö Fästning har varit en av Sveriges viktigaste och hemligaste kustförsvarsanläggningar. Bergrummen är idag öppna för besökare, där även övernattning kan anordnas. Anläggningarna är idag intakta och ser precis ut som när sista soldaten lämna Hemsön för ca 20 år sedan.

epost: sf3hf@sk3bg.se


FORTHELGENS EFTERSNACK 2016.

 Efter femte året med vår Fortaktivitet gjordes följande erfarenheter.

Vårt samspel med WCAGROUP.COM blev lyckat flera fort rapporterade efterfrågan av sin signal.

SF6FO: Fort Oscar II kunde enligt SA6CJU / Ulf, rapportera stor aktividet på sin Ra200 med operatören SM6AAL / Bertil, som sov över i sin bil för att snabbt komma igång på söndag morgon. Många internationella kontakter i loggen.

SF5FF: Femöre fortet fick många DL i loggen tack vare en test där Fort och slott signaler var efterfrågade. Vi använde dipoler för 80 och 40 m.

SF3HF: Vi var 15 talet amatörer som sov över i fortet, förplägnad fick vi via Hemsö fästnings resturang. Vi körde med en K3:a och ett av SM3GSK / Classe nyrenoverat SB200. Antennen var en dipol för 80 och 40 m. SM3GFN var operatör på den digitala sidan, han rapporterade störningar från testverksamhet. Ca: 500 QSO.n blev resultatet.

SF2RF: SM2TOS / Richard meddelade strax före start att pga. sjukdom kunde inte Victoriafortet aktiveras. Vi använde 3 dipoler samt försvarets bredbandsmatta, en del stördes vi av tester, så inför kommande år kanske vi skall aktivera ett WARC – band ?

SF1EF: SM1TDE / Eric, skriver rapport i QTC om sin aktivitet.

1945 – 2015, 70 år