Välkommen

Intresserad av radio? Välkommen till SK3BG Sundsvalls radioamatörer.

Vi träffas varje tisdag kl:19.00, för att lyssna på föredrag, fika och umgås. Du hittar oss under fliken klubbinfo längst upp på sidan. Välkommen till vår radiomiljö, kolla in klubbstationen och framför allt träffa ett gäng radiointresserade nördar, som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

QRX 2 2017 finns nu att läsa, klicka på Klubbinfo!

SK3BG VANN VÅROMGÅNGEN AV PORTABELTESTEN ! LÄS PÅ JANNES , SM3CER, HEMSIDA ( klicka till vänster i quick meny. )

SSA portabeltest Höstomgång Aug 20 kl. 09:00 hos Markku SM3LDP i Torpshammar
Välkommen! Fika och tilltugg serveras.
För dom som önskar värms bastun.

Skicka Din anmälan till SM3LDP@comhem.se för att kunna köpa in fikabröd och övrigt tilltugg.

——————-

Senaste NYTT angående höstens utbildning för amatörradiocertifikat med start i september. Kursen är FULLTECKNAD !

Du som är intresserad, klicka på fliken ”Utbildning till radioamatör” ovan, för mer information. Därefter rekommenderas du att anmäla dig direkt till vårens utbildning som startar i slutet av januari 2018.

Svensk sändaramatör Asta Pellinen-Wannberg SM3UHV har fått sitt namn på en asteroid


1/6 examinerade vi tre nya Radioamatörer på Sandö Räddningsgymnasium.
Grattis Erik, Valentina och Sofia👍👍👍

SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.

4/7 sommaröppet

Ett 30 tal personer kom till SK3BG:s traditionsenlig sommaröppet med kaffe med jordgubbar och grädde.
Ordförande hälsade välkommen klubbmedlemmar och gäster som vann SK3BG lotteripris nationaldagen.

SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.

 

Jörgen SM3FJF inledde med kortfattat om sk3bg:s historia

Kaffe, glass, jordgubbar och grädde serverades av Jörgen och Ulla.

 

SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.

 


Priser delades ut av Mats SM3KDY.

En av pristagarna Edvin visade intresse till hobbyn. Hoppas att han ansluter oss.

Kvällen avslutades med ytterligare fika och jordgubbar…

12/6 Säsongsavslutning

Ett 20 tal personer medverkade på säsongsavslutningen där Markku SM3LDP  välkomnade oss med en resume från den gångna säsongen…

 

 

 

 

Mats SM3KDY och Lennart SM3EFS fick varsin  ALLADIN-ask som uppmuntran för insatser som gjorts för klubben… 

 

 

 

 

Christer SM3ESX demonstrerade en SDR-radio han byggt ihop av olika komponenter…

Ett verkligen snyggt och väl fungerande bygge…

 

 

 

Vi avslutade med korv och bröd så ingen behövde gå hem hungrig…

6/6 Amatörradions dag

Traditionens makt är stark…även i år har SK3BG medverkat vid firandet av Amatörradions dag (som i vår värld sammanfaller med Sveriges Nationaldag 6 juni) i centrala Sundsvall.

I storleksordningen 20 000 personer besökte stan denna tidvis mycket soliga tisdag och många var det som passade på att besöka oss.

4/6 Nedtagning av 30 meters mast i Hammarstrand

Sambandssektionen var på plats i Hammarstrand och monterade ner en 30 meters mast och tillhörande radiokur med hjälp av en 34 meter hög kranbil.

12 personer samlades 6:45 i sambandsgaraget och avslutade dagen 20:30…

Otroligt vilken bred kompetens vi har i klubben att vi med förenade krafter kan genomföra en så pass komplicerad aktivitet…

21/5 Portabeltesten med SK3BG i Bergsjö

SK3BG var radioaktivt från SM3EXM;s stuga i Bergsjö.

Vi som medverkade: SM3EXM, SM3EVR, (som vanligt vid mikrofonen)SM3NXS, SA3CAT, SM3SJN, SM3EFS och XYL Meren som körde radio, umgicks, fikade och käkade  av de nygrillade hamburgarna i solskenet… Där missade DU en höjdare!

klicka på bilden

16/5 Mastvagnsskola

Björn / SM3UQO instruerade oss hur man reser antennmasten på klubbens mastvagn på ett säkert sätt.

Mastvagnen lånas ut till klubbens medlemmar till en blygsam kostnad

 

Montera hjälpmasten

 

 

 

Mät ut och slå ner stagpunkterna

 

 

 

Res upp masten med vinchen

 

 

 

 

Sträck staglinorna och ”loda” in masten innan den vevas upp till 24 meters höjd.

9/5 Amatörradio i skolan – lägesrapport

Jörgen/SM3FJF, Christer/SM3ESX och Paul/SA3PAU sammanställde gångna åren med utbildning av elever i Ångeskolan och Sandö räddningsgymnasium.
Projektet startades genom att framställa studieplan som skulle godkännas av skolan i Ånge. Utan Paul, förste lärare, skulle detta inte ha lyckats. Planen var att träffa elever tre omgångar och utbildningen omfattade allt från teori till att köra QSO och så blev det. Elever fick testa också köra contest vilket resulterade 80 qso på 4 timmar!!
Dessa elever är i ålder som behöver ”instegscertifikat” för kunna utöva hobby.

18/4 Portabeltesten Hur kör man?

Erik SM3EXM guidade oss i hur Portabeltesten kan köras och visade ett antal bilder från några tidigare tester.

 

 

 

 

 

Välkommen till Bergsjö och kör Portabeltesten med SK3BG från SM3EXM’s sommar-QTH

11/4 Föredrag om Komplexa tal i praktiken

Christer SM3ESX guidade oss  hur komplexa tal
fungerar i ämnet Digital signalbehandling, samt skillnaden mellan komplexa tal och Reella tal.

4/4 A tribute to SM3AF Sten Backlund

Vid denna träffkväll på klubben har vi bjudit in Lisa Backlund med sönerna Mats och Stefan med familjer, för en hyllning och minneskväll för SM3AF Sten som var en av grundarna till Sundsvalls Radioamatörer.
Vi minns Sten med  foton, personliga minnen, QSL, Diplom, mm.
Ett 25tal medlemmar kom till klubben och medverkade vid denna trevliga minnesstund för SM3AF / Sten.

28/3 Föredrag om Bouvet & Ham radio in China

Markko SM3LDP visade video från OHDXC mötet om en planerad expedition till Bouvet samt en video om Ham Radio in China

21/3 SK3BG Årsmöte

Vid årsmöte 2017 ombildades styrelsen enligt följande:

  • SM3UQO Björn avgick som sekreterare och SM3EXM Erik valdes som ny sekreterare.
  • SA3BPG Markus avgick som sektionsledare för Klubb och Medlemsvård och SM3EXM Erik valdes som ny sektionsledare för Klubb och Medlemsvård.
  • Som Revisor valdes Emerenciana  Kjörsvik och som revisorsuppleant SM3BYA Gudmund.

14/3 Besök i sambandsgaraget Forsa, Njurunda.

Idag samlades 29st intresserade personer  i sambandsgaraget i Forsa där Tomas SM3MEH berättade om verksamheten som innefattar  både sambandsverksamheten i SK3BG som t.ex:

  • MOLOS ett civilt uppdrag inom FRO där 10st av klubbmedlemmarna är kontrakterade av SVK (Svenska KraftNät) för att säkerställa kommuninkation inom elberedskapen

 

 

  • Rallysamband åt olika motorklubbar i distriktet

 

  • Missing people hjälper vi med samband och utlåning radioutrustning

  • Under kvällen bjöds intresserade även på en provtur med Bandvagn som blev mycket uppskattat

 


13/3  6 st nyexaminerade radioamatörer idag. Grattis!

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, har genom lärarna SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer genomfört vårens amatörradioutbildning på klubblokalen i Sundsvall. Amatörradioutbildningen har bestått av fem utbildningsdagar fördelat på tre utbildningstillfällen samt med hemuppgifter till eleverna varje vecka under de sex veckor som utbildningen har bedrivits.

Fr vänster stående, Lärarna SM3FJF Jörgen Norrmén och SM3ESX Christer Byström, Provförättarkontrollant SM3EFS Lennart Lind, Axel Antonsson, Emil Jonsson, Eric Tjernberg, Mats Hellström, Ulf Strömberg, Pontus Drake, Sven-Erik Sjödin.
Sittande: Provförrättaren SM3UQO Björn Ohhlsson

11/3  –Sandöelever besöker DX-expeditionen 9N1EI

Tre elever och lärare har den 11 mars besökt DX-peditionen 9N1EI i Nepal.
Läraren Jonas säger, via SMS och MMS bilder till radioläraren SM3FJF Jörgen,
“- Det här är ett enormt stort och fantastiskt mervärde för våra elever vid
Sandö Räddningsgymnasium att fått förmånen att besöka en DX-expedition och ta del av hur logistik och strukturen för hur flera radiostationer och radiooperatörer ger radiokommunikation jorden runt.
SA3LUL Rasmus, SA3TOA Johannes, SA3MAJ Felicia, SA3JIF Jonas
och
EI9FBB David Deane på DX-peditionen  9N1EI i Nepal.

QSO Katmandu-Sandö 20 mars

Nästa radiokontakt kommer att ske den 20 mars mellan eleverna på “hemmaplan” på Sandö Räddningsgymnasium och med eleverna i Katamandu i Nepal. Vid det tillfället kommer radiolärarna SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer att låna aulan på Sandö Räddningsgymnasium så att elever och lärare ryms tillsammans när de genomför radiokontakten med oss här i Nepal.
Ett reportage från elevernas resa till Nepal kommer du att kunna läsa om framöver i QTC.

IARU sommarläger i England

Nu är våra elever ordentligt ”taggade” för att anmäla sig till IARU Region 1 ett sommarläger för unga radioamatörer i England, på Gilwell Park strax utanför London, mellan den 5 och 12 augusti, avslutar SA3JIF Jonas sitt SMS till SM3FJF Jörgen.

Text

SA3JIF Jonas och SM3FJF Jörgen


7/3 -SM3TLG  ” 40 års resande med amatörradion som sällskap.”

SM3TLG / Hans från Söderhamn berättade under temat ” 40 års resande med amatörradion som sällskap.”

Hans berättade om hur han börjat DX’a hemma i köket och sedan blivit lyssnaramatör under ett antal år innan han inköpte en CW-kurs på kasettband och gick vidare till att avlägga prov som Sändaramatör.  Amatörradion blev en del av Hans resor ut till olika världsdelar.


5/3 -Elever och lärare från Sandö Räddningsgymnasium, nu framme i Katmandu Nepal.

Studieresa

Tre veckors studieresa till Nepal har just startat för elever och lärare, totalt 35 personer, från Sandö Räddningsgymnasium.

Avresan skedde i buss från Sandö till Arlanda, torsdagen den 2 mars med ankomst på lördagmorgonen den 4 mars till Katmandu.

NAROS

Försteläraren Jonas Gerdin SA3JIF, träffade under lördagen Mr. Satish K. Kahrel, 9N1AA, som är President i Nepal Amateur Radio Operator’s Society, NAROS, motsvarigheten till Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Där överlämnade Jonas SA3JIF två standar, ett från SSA och ett från SK3BG. Vid träffen kom man överens om bl. a. en kommande radiokontakt mellan Katmandu och Sandö Räddningsgymnasium som planeras till den 20 mars.

9N7EI
Dessförinnan ska de fyra nya radioamatörerna, eleverna Felicia SA3MAJ, Johannes SA3TOA, Rasmus SA3LUL samt deras lärare Jonas SA3JIF, hinna med att besöka den stora DX-peditionen 9N7EI som just nu är aktiv från Nepal. De har hyrt en jeep och åker den 11 mars kl 04.00  på morgonen lokal tid upp till bergen där DX-peditionen pågår.

 Ett reportage om deras resa till Nepal kommer i QTC.

/73 de Jonas, SA3JIF genom SM3FJF/Jörgen       


21/2 -Vi minns SM3AF Sten

SILENT KEY 

SM3AF / Sten

1927 – 2017 I ljust minne bevarad

SM3FJF Jörgen samlade oss för en kort minnesstund för SM3AF Sten en av klubben grundare.


 14/2 -SM3GDT Hans informerar om SSA

Hans visade ett intressant bildspel om SSA’s organisation och förändringsverksamhet…

SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.

7/2 SM3EFS & SM3EXM informerade om den nya hemsidans layout

Lennart informerade och visade ett bildspel samt visade några hemsidor i distriktet och dess utformning.

Många synpunkter kom fram hur medlemmarna önskar att den nya designen ska utformas, och redan nu kan ni se att PROGRAM har en ny plats i meny’n och referat redovisas här.


31/1 -SM3EFS / SM3EXM Bygga bandpassfilter för kortvåg

Hur kan man enkelt bygga filter av koaxialkabel? SM3EFS demonstrerade  och visade med spectrumanalysator hur olika typer av filter  får önskade egenskaper. Dessa filter av kortsluten eller öppen 1/4 vågslängder av RG213 placeras i målarburkar med ett T-stycke som inkopplas i koaxen mellan RIG och antenn.


24/1 -SM3ESX Föredrag om komplexa tal

15 tal åhörare var på plats att höra Christers föredrag som denna gång handlade om Komplexa tal. Föredraget är första i serien att ge bakgrund till SDR. Trots att Christer berättade på lekmanna sätt om imaginära tal och hur man gör olika räkneoperationer med dom var många munnar som runda cirklar…. visst.. man glömmer snabbt vad man har lärt sig tidigare och framförallt om man har inte använt kunskaperna åratal….
men som summering sa Christer att man skall komma ihåg till nästa föredrag att i=roten ur -1 och att det är inget att frukta med Eulers formel eller enhetscirkel.

Nästa föredrag kommer att bli spännande!

SK3BG Sundsvalls Radioamatörers foto.

1945 – 2015, 70 år