Öskustlänken SVX portal

Starta repeatern med 1750 så är allt som vanligt!

Du hör och kan prata med andra Repeatrar i utvalda regioner!

Här kan du se vilka repeatrar det är trafik på… är aven anpassad för att visas i telefoner.

SVX portalen där all info finns.

SM5GXQs repeaterskola om du vill lära dig mer.

 

1945 – 2024, 79 år