UTBILDNING

RADIOUTBILDNING Bli Radioaktiv igen!
18 november, 2023 – 19 november, 2023
SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer håller en utbildning i klubblokalen på Sidsjön.
Syfte:
Att ge nya och återuppstådda radioamatörer möjlighet att köra kortvåg, antingen med egen radio eller med klubbens
radiostation på SK3BG i Sidsjön.
Mål:
Att man som nybliven/inaktiv radioamatör får ställa sina frågor om hur man blir aktiv på
amatörradiobanden, ex. vis radiostation, antenner, radioförbindelse, loggning av radioförbindelse,
m.m.

Program 18 – 19 november  2023
08.30-17.00
-Välkommen, morgonfika med kaffe och smörgås
-Handhavande av din egen medtagen radiostation, alt.       klubbens radiostation
– Mall för genomförande av SSB QSO på             Svenska/Engelska
-Digitala QSOn. Så här kör du FT8/FT4
-Svara på ett CQ-anrop
-Eget CQ
-Loggning av QSO
-Val av frekvens för SSB alt. digitala QSOn
– Standard-QSO, DX-QSO och Contest-QSO
-Antenner
Dokument som användes i utbildningen:

2018-12-06_Bandplan_VHF-UHF_v2.0
Bandplan_hf_v2.8
RSGB-Getting started in HF contesting
LZDX-Contest
DX-trafik_på_kortvåg new_dxers_handbook_second_edition_01-29-2015_optimized new_dxers_handbook_-_swedish
Contestföredrag SK3BG 18-19 november 2023
Olika bokstaveringsalfabet i världen_rev
SM3FJF_Frekvenstabell_Radioutb

SM3ESX Christer 070-3123276
SM3FJF Jörgen 070-3941745


UTBILDNING
Hösten 2023 och våren 2024 kommer Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, att anordna fortutbildning för nya radioamatörer. Syftet är att nya radioamatörer samt de som inte varit QRV under en längre tid kan komma in i radiohobbyn.
Exempel på fortbildningstillfällen se klubbens kalender där aktiviteterna beskrivs. Aktiviteterna är på nybörjarnivå och där vi svarar på de frågor som kommer upp.Utbildning för amatörradiocertifikat
Se ex.vis Södertörns Radioamatörer, SKØQO, som bedriver webbaserad
amatörradioutbildning
https://www.sk0qo.se/jo3/index.php/2-uncategorised/2900-inbjudan-till-certifikatkurs

———————————————————————————

Vart vänder jag mig i övrigt ?

Sveriges Sändaramatörer – SSA , är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

http://www.ssa.se 

Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:

SSA Sektionsledare Utbildning

SM5PHU

Jonas Hultin

Uppsala 

 

INFORMATION PÅ PTS HEMSIDA

PTS hemsida finns bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige. ( PTS = post och telestyrelsen )

Med knapparna nederst på PTS-sidan kan du välja informationssidan där du kan läsa om vad som gäller för amatörradio i Sverige. På sidan bestämmelser kan du läsa mer om lagar och regler som gäller för amatörradio i Sverige.

 

1945 – 2024, 79 år