UTBILDNING TILL RADIOAMATÖR

 Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.

Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång

till samtliga amatörradiofrekvensband.

  •  Kursens målsättning:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens. 

  • Omfattning:

5 kursdagar, en introduktionsdag samt två veckoslut med hemuppgifter.

Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön, Sundsvall.

  •  Grundkunskaper:

Grundskolans matematik för årskurs 9.

Introduktion – Dag 1  
Lördag  
09.00 – 12.00 Pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Pass 2
   
Utbildning Dag 2  
Lördag  
09.00 – 12.00 Pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Pass 2
17.00 – 18.00 Middag
18.00 – 21.00 Pass 3
   
Söndag  
08.00 – 12.00 Pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Pass 2
   
Utbildning Dag 4 och 5  
Lördag  
09.00 – 12.00 Pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Pass 2
17.00 – 18.00 Middag
18.00 – 21.00 Pass 3
   
Söndag  
08.00 – 12.00 Pass 1
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Pass 2
   
  • Kursavgift:                                  

Totalt 900 kronor           

Utbildningen kostar 450 kronor och

kurslitteraturen kostar 450 kronor. 

Kursavgiften ska vara erlagd

senast 2 veckor innan utbildningen påbörjas.  

Avgiften sätts in på Sundsvalls Radioamatörers

Bankgiro 178-8298

 

  • Övriga avgifter:

Avgift för prov och utskrift av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.

  • Antal platser:

Deltagarantalet begränsas till 6 personer.  

Kurslitteraturen består av:

– Läroböckerna

* Bli Sändaramatör – Grundutbildning

* Koncept

– Trafikhandboken

– Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn

– Block och penna

 

Kursledare:

SM3ESX Christer Byström

och

SM3FJF Jörgen Norrmén  

Information/Anmälan

För ytterligare upplysningar och anmälan kontakta:

Christer Byström, SM3ESX

telefon 060 – 56 12 85

mail sm3esx@telia.com

 

Jörgen Norrmén, SM3FJF

telefon 070 – 394 17 45

mail sm3fjf@telia.com 

Övernattning i Sundsvall:

I byggnaden bredvid Sundsvalls Radioamatörers klubblokal finns möjlighet till övernattning till en billig penning.

Mer info på www.sidsjohotell.se 

———————————————————————————— 

Vart vänder jag mig i övrigt ?

Sveriges Sändareamatörer – SSA , är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

http://www.ssa.se 

Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:

SSA Sektionsledare Utbildning

SM5PHU

Jonas Hultin

Uppsala 

  

INFORMATION PÅ PTS HEMSIDA

PTS hemsida finns bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige. ( PTS = post och telestyrelsen )

Med knapparna nederst på PTS-sidan kan du välja informationssidan där du kan läsa om vad som gäller för amatörradio i Sverige. På sidan bestämmelser kan du läsa mer om lagar och regler som gäller för amatörradio i Sverige.

Du kan också göra övningsprov för att se hur dina kunskaper om amatörradio står sig i jämförelse med de krav för amatörradio-certifikatet som gäller idag.

Det finns övningsprov för:

  • Reglementen, lagar och trafikmetoder och
  • Ellära och radioteknik