UTBILDNING

 • UTBILDNING
  Hösten 2023 och våren 2024 kommer Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, att anordna fortutbildning för nya radioamatörer. Syftet är att nya radioamatörer samt de som inte varit QRV under en längre tid kan komma in i radiohobbyn.
  Exempel på fortbildningstillfällen se klubbens kalender där aktiviteterna beskrivs. Aktiviteterna är på nybörjarnivå och där vi svarar på de frågor som kommer upp.Utbildning för amatörradiocertifikat
  Se ex.vis Södertörns Radioamatörer, SKØQO, som bedriver webbaserad
  amatörradioutbildning
  https://www.sk0qo.se/jo3/index.php/2-uncategorised/2900-inbjudan-till-certifikatkurs

———————————————————————————

Vart vänder jag mig i övrigt ?

Sveriges Sändaramatörer – SSA , är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

http://www.ssa.se 

Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:

SSA Sektionsledare Utbildning

SM5PHU

Jonas Hultin

Uppsala 

 

INFORMATION PÅ PTS HEMSIDA

PTS hemsida finns bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige. ( PTS = post och telestyrelsen )

Med knapparna nederst på PTS-sidan kan du välja informationssidan där du kan läsa om vad som gäller för amatörradio i Sverige. På sidan bestämmelser kan du läsa mer om lagar och regler som gäller för amatörradio i Sverige.

 

1945 – 2018, 73 år