Jitsi konferens

Tisdagsträffar nu på SK3BG med Jitsi Videokonferens där vi träffas Virtuellt!

1945 – 2018, 73 år