SF3HF

SF3HF – DIPLOM

Under TVÅ av de TRE senaste åren har SF3HF givit ut ett diplom till alla motstationer som kört mint TRE av forten. Det tredje året, 2016, gav vi ut en plakett. Projektgruppen tillsammans med fortgeneralerna funderar nu på en fortsättning.

  • Diplomcost 10 eur. To Erik Edblad, Bragegatan 4, 856 41 Sundsvall, SWEDEN. with your callsign.
  • Inbetalning 50 SEK för diplomet till SK3BG via bankgiro 178-8298. Märk med ditt callsign.

1945 – 2024, 79 år