Framtidskonferens ”SK3BG-2025”

Rapporten finns nu för nedladdning. Du är fri att använda den i din klubbverksamhet. Tänk på att de slutsatser och rekommendationer som finns i rapporten är SK3BG:s slutsatser och rekommendationer för vår egen verksamhet.

Ett enkelt frågeformulär är utskickat till deltagarna, för att samla information om de erfarenheter man dragit av konferensen, vilka kommer att sammanställas i ett reportage i januarinummret av QTC.

Till dags dato har 2 ( TVÅ ) deltagare inkommit med synpunkter.

Styrelsen

1945 – 2024, 79 år