Jitsi konferens

Tisdagsträffar nu på SK3BG med Jitsi Videokonferens där vi träffas Virtuellt!