Jitsi konferens

Tisdagsträffar och SSA-bulletinen
(sön kl 21) nu på SK3BG med Jitsi Videokonferens där vi träffas Virtuellt!

1945 – 2018, 73 år