STYRELSE

Styrelsen:

Ordförande:
Vakant

Vice ordförande:
SM3SJN / Kent

Sekreterare:
SM3KDY/  Mats

Kassör:
SM3KDY / Mats

Övriga styrelsemedlemmar:
SM3GSK / Classe

Sektion SAMBAND:
SM3MEH / Tomas

Sektion Klubb och Medlemsvård:
Sköts av styrelsen

Sektion VHF-UHF:
SM3EFS / Lennart

Sektion HF:
SM3EVR / Tord

Ledamot:
SM3UQK/ Nisse

Funktionärer:

Ansvarig för SM3 QSL Sortering:
SM3NXS / Sten

Stationsföreståndare för SK3BG: SM3EVR / Tord

Stugfogde:
SM3SJN / Kent

Radiotrafikansvarig:
SM3EVR / Tord

Avstörningsfunktionär:
SM3GSK Classe

Webmaster:
SM3MLX / Kristian

Moderator för tisdagsträffarna:
SM3EXM/ Erik

 

 

Styrelsemöten hålls normalt första onsdagen i varje månad, med uppehåll under juli och augusti.

Ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar.

Har du något, som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen.

1945 – 2024, 79 år