STYRELSE

Styrelsen:

Ordförande:

SM3LDP / Markku

Vice ordförande:

SM3SJN / Kent

Sekreterare:

SM3EXM/  Erik

Kassör:

SM3KDY / Mats

Övriga styrelsemedlemmar:

SM3EVR / Tord

SM3GSK / Classe

Sektion SAMBAND

SM3MEH / Tomas

Sektion Klubb och Medlemsvård

SM3EXM Erik

Sektion VHF-UHF

SM3EFS / Lennart

Sektion HF

SM3EXM / Erik

Funktionärer:

Ansvarig för SM3 QSL Sortering SM3NXS / Sten

Stf. För SM3 QSL sortering SM3VAC / Magnus

QSL och Diplom manager SM3EXM / Erik 

Stationsföreståndare för SK3BG: SM3EVR / Tord

Radiotrafikansvarig: SM3EVR / Tord

Avstörningsfunktionär: SM3GSK Classe

Media: SM3MLX / Kristian

Webmaster SM3EFS / Lennart

Representant till SI9AM´s styrelse SM3EFS / Lennart

 

 

Styrelsemöten hålls normalt andra måndagen i varje månad, med uppehåll under juli och augusti.

Ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar.

Har du något, som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen.