SAMBAND

Samband

Klubben har en egen sambandsgrupp som kordinerar och genomför sambandsuppdrag. På denna sida publicerar vi  allmän information om  sambandsverksamheten samt info om kommande sambandsuppdrag.

Mer info hittar du på: radiosambandxyz.se

Ansvarig: SM3MEH Tomas Åberg

2 st rallysamband 18 feb

Lördag 18 februari genomförs TVÅ rallytävlingar i Sundsvall respektive Hudiksvall.

Sundsvalls Radioamatörer SK3BG ansvarar via sin sambandssektion för säkerhetssambandet vid bägge.

  • SMK Sundsvall genomför rallyt Stjärnsvängen i skogarna runt Liden, Holmsjön och Huljen med start och mål vid Bergsåkers Travbana.
  • SMK Hälsinge genomför samtidigt Rally Näsviken i skogarna kring Näsviken och Sörforsa med start och mål vid Näsvikens Folkets Hus.

Uppdragen kommer att mobilisera mer är 30 radiooperatörer, 19 radioutrustade bilar samt två sambandscentraler.

  • Vill du veta mer, kontakta mig!

73 från Tomas/SM3MEH

sm3meh@ssa.se

Tel 070-699 91 94


  • Sambandsuppdrag   

Vi samarbetar självklart mellan klubbarna i distrikt 3.

DiggiLoo i Utanede och Rallysamband är ju ett lysande exempel på detta.

Vid behov av resursförstärkning vid olika sambandsuppdrag hjälps åt om vi kan. 

Vi har ju inga möjligheter att betala ut ersättning för utfört arbete under rallysamband. Däremot utbetalas bilersättning för körda km under förutsättning att samåkning har gjorts och att minst 2 st operatörer åker per bil.

  •  Den som äger bilen håller därför reda på antal körda km;

1) hemifrån och fram till HQ

2) Från HQ och ut i fält under dagen därefter åter HQ efter slutfört uppdrag.

  •  Redovisning sker till Sambandsledningen innan vi skiljs åt.

 Hör av Er till SM3MEH Tomas

Tel 070-699 91 94 eller epost: samband@sk3bg.se

1945 – 2018, 73 år