UTBILDNING

 Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.

Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång

till samtliga amatörradiofrekvensband.

  •  Kursens målsättning:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.

Se pdf nedan för mer info:

  • I byggnaden bredvid Sundsvalls Radioamatörers klubblokal finns möjlighet till övernattning till en billig penning. Mer info på www.sidsjohotell.se 

———————————————————————————

Vart vänder jag mig i övrigt ?

Sveriges Sändaramatörer – SSA , är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

http://www.ssa.se 

Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:

SSA Sektionsledare Utbildning

SM5PHU

Jonas Hultin

Uppsala 

 

INFORMATION PÅ PTS HEMSIDA

PTS hemsida finns bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige. ( PTS = post och telestyrelsen )

Med knapparna nederst på PTS-sidan kan du välja informationssidan där du kan läsa om vad som gäller för amatörradio i Sverige. På sidan bestämmelser kan du läsa mer om lagar och regler som gäller för amatörradio i Sverige.

Du kan också göra övningsprov för att se hur dina kunskaper om amatörradio står sig i jämförelse med de krav för amatörradio-certifikatet som gäller idag.

Det finns övningsprov för:

  • Reglementen, lagar och trafikmetoder och
  • Ellära och radioteknik

1945 – 2018, 73 år