QSL kort SK3BG

Ansvarig: SM3NXS, Sten epost: qsl@sk3bg.se

Följande medlemmar har QSL-kort att hämta på SK3BG:s klubblokal 220418:

SA3ALP

SM3EZK

SA3CAT

SM3FXL

SA3MTS

SM3LDP

SM3AJW

SM3LJA

SM3BJV

SM3LXH

SM3BYA

SM3NFB

SM3CER

SM3UQO

SM3DTQ

SM3UQK

SM3DVN

SM3UQS

SM3DXC

SM3XGM

SM3EVR

SM3XUD

SM3YQX

1945 – 2024, 79 år