Echolink


Kortfattad beskrivning av EchoLink-noden på
SK3BG-R (27796)
Programmet EchoLink® tillåter licensierade sändaramatörer från hela världen att kontakta varandra över Internet med s k voice-over-IP (VoIP). Man kan ha kontakt mellan två stationer, mellan en dator och en station och även delta i ett ring-QSO (conference).Det finns idag (Maj 2010) över 200.000 registrerade användare från 162 olika länder.

 

SK3BG-R   (27796) EchoLink®
EchoLink-noden i Sundsvall drivs av Sundsvalls Radioamatörer och ligger på 2 m-repeatern (145,725 Mhz).
EchoLink-exempel
Hur styr jag EchoLink från PC?Gå till www.echolink.org och välj:

 • Take a Tour – Här finns en kortfattad beskrivning av PC-programmet.
 • Download – Ladda hem programmet.
  OBS! – Ange ditt call utan suffix (-l, -r) om du inte ska koppla PC’n till en radio!!
  Det kan ta några dagar innan du får ett E-mail med Nodnummer.
 • När du installerar programmet var noga med att ange rätt Password! Går EJ att ändra senare!
 • Har du problem? Läs under: Support and FAQs och ladda hem: EchoLink Troubleshooter. Den kan hjälpa till med felsökningen!
 • Ett vanligt problem om du har en brandvägg eller bredbandsrouter är att bli uppkopplad, men inte höra något. Läs i FAQ: Firewall Solutions.
Hur styr jag EchoLink från radion?Så här använder du EchoLink från radion:

 • Först måste du ha en mikrofon med DTMF toner.
 • För att kunna koppla upp dig mot någon station måste du veta dess nod-nummer.
 • Gå till www.echolink.org och välj: Current Logins – där finns alla uppkopplade stationer med status och nod-nummer.
 • Vill du se stationer på en karta?
  Välj: Link Status -> Show Links Near: -> City: Sundsvall -> Country: Sweden
  -> Show First 10 on a Map
 • Sänd iväg nodnumret och invänta respons från noden. Den svarar: connecting to…
 • Skulle den station du söker inte vara online svarar noden: …not connected
Några exempel på nodnummer:

7815 SM2VBK-R Sweden Arctic Repeaters
27796 SK3BG-R Sundsvall – 145.725 (1)
162669 SM3YBZ-L 145.375 Härnösand
212032 SM3XRB-L SK3IK_RV48_Kramfors
138925 SM3LVB-R Link ->RU380 SK3JR

Stationer med: Conference innebär att alla uppkopplade kan tala med varandra:

2945  *29MHZ-FM* 29 MHz FM Conference [16/100]
– 16 av 100 möjliga är uppkopplade.

Information och statusNågra kommandon som är bra att veta:

08 – kontrollera status09 – återanslut till senaste uppkopplade nod* – Id sänds# – kopplar ner

EchoLinks webbplats (engelska):www.echolink.org
Info: SM3EFS, Lennart

 

1945 – 2024, 79 år