W-SM3-A

Worked-SM3-Award      W-SM3-A

Det svenska tredje distriktet, SM3, består av följande tre län:

  • Gävleborg (X)
  • Västernorrland (Y)
  • Jämtland (Z)

För att erövra W-SM3-A räknas kontakterna på följande sätt:

Skandinaviska stationer behöver 30 QSO, europeiska stationer behöver 20 QSO och stationer utanför Europa behöver 10 QSO, alla med stationer inom SM3. Län X, Y och Z måste vara inkluderade.

Kontakter räknas efter 1 januari 1980. Kostnaden för diplomet är 50 SKr, 5 Euro eller 7 US$.

Skicka ansökan tillsammans med en GCR-lista till:

Diplommanager

Sundsvalls Radioamatörer

P O Box 173

851 03 SUNDSVALL

1945 – 2024, 79 år