Rotor & Relästyrning

Vi har installerat Automatiskt antennval beroende på inställd frekvens, du kan INTE byta antenn manuellt!

Antenner finns för:

Beam 14 – 21 – 28 MHz och  12 – 18 MHz

Dipoler för: 1,8 – 3,5 – 7 – 10 MHz

Om du INTE ligger inom de tillgängliga Amatörbanden är 3,5 MHz dipolen inkopplad!

  • Klicka på  SK3BG Rotor och minska storleken på fönstret:

SK3BG Rotor

SK3BG Temperature

Fläktstyrning

SWR på våra antenner: 

 

1945 – 2024, 79 år