Hur köra radio med klubbens nya FlexRadio 6500 hemifrån eller från klubblokalen Del 1 (2)

När:
26 januari, 2019 kl. 08:30 – 17:00
2019-01-26T08:30:00+01:00
2019-01-26T17:00:00+01:00

SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen håller i två utbildningsdagar för klubbmedlemmar och visar hur
du kör radio hemifrån med hjälp av din PC, remote till SK3BGs nya klubbstation FlexRadio 6500.

Program 26 januari kl 08.30 – 17.00

  • Välkomstfika
  • Grundläggande info – Köra radio Remote via Internet
  • Tips på Headset/mikrofon till din PC
  • Inloggning till klubbens radiostation hemifrån, via din PC
  • Din radiomenybild i din PC – Uppstart, Frekvensband, Avstämning, m.m.
  • Mitt första SSB QSO remote
  • Mitt första FT8 QSO, PSK31 QSO remote
  • Praktiska tips och fällorna du bör undvika
  • Så här kör du radio när du är på klubben

OBS! Antalet deltagare är begränsat.
Pris 100 kronor/person för utbildningsdagarna
Anmälan via mail till:
SM3ESX Christer Byström, sm3esx@telia.com
SM3FJF Jörgen Norrmén, sm3fjf@telia.com