Telegrafi för nybörjare

Så här kör du ditt första Telegrafi-QSO med hjälp av din dator och din radiostation.
SM3FJF Jörgen tipsar om några digitala PC-program som du kan använda för att köra ett telegrafiQSO
samt demonstrerar hur de fungerar i praktiken. Välkommen!