Distrikt 3’s vårmöte

Inloggning: https://meet.jit.si/D3-meeting

AGENDA

 1. DL3 SA3BYC / Johan öppnar mötet.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman till mötet (vid behov tillika rösträknare).
 5. Fastställande av dagordning för mötet.
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 7. Presentation av Distrikt 3’s verksamhetsberättelse (DL3).
 8. Information från sektion Samhällsstöd (SA6RTJ gm DL3).
 9. Val av DL3 för en tid av 2 år. (valberedningens förslag).
 10. Val av valberedning (omval).
 11. Kort presentation från ny DL3.
 12. Rapporter/information från klubbarna i distriktet.
 13. Nästa möte (höstmötet).
 14. Mötets avslutande

Info om Jitsi: Är du osäker så kolla på hemsidorna för SK3GK, SK3GA och SK3BG där mer info om hur det fungerar finns.

Den enda egentliga regeln är att när man kopplat upp sig så ska man skriva in anropssignal och förnamn i sin Jitsi klient. Vi vill veta vilka som är med på mötet för protokollets skull.

Valberedningens förslag till ny DL3

Valberedningen, vald vid höstmötet i Sollefteå den 3/10 och bestående av SM3XLY / Erik, SM3GFN / Ingvar och SM3EXM / Erik (sammankallande ), presenterar sitt förslag till DL3:

SA3UTS Tomas.