KiwiSDR

Klubben har installerat en KiwiSDR mottagare på SI9AM som är fri att använda för klubbens medlemmar.

Som antenn används en 80-meter loop.

Tyvärr är Kiwi SDR ur funktion… ny är beställd!

  • Logga in på KiwiSDR och ange din signal uppe till höger
  • Klicka på Spec!
  • Dubbelklicka och håll kvar under  så får du ett kors av pilar dra det sedan till rätt frekvens så kan du på ett enkelt sätt lyssna på olika signaler.

I den lila rutan Welcome!  finns viss hjälp…

Det är några sekunders fördröjning på ljudet men det beror på den tekniska lösningen av radion. MAX 4 kan vara inloggade samtidigt, efter 60minuter inaktivitet loggas du ut!

Stäng ditt fönster eller flik i webläsaren för att logga ut!

  • Windows: Firefox & Chrome FUNGERAR!
  • InternetExplorer fungerar INTE!
  • Mac & Linux: Safari, Firefox, Chrome & Opera FUNGERAR!

 

1945 – 2018, 73 år