CW på Flexradion

Nu kan vi köra CW på Flexradion med ett litet program som du installerar på din PC

Tack SM0AHH / Hans för att du sponsrade denna utmärkta lösning och hårdvara.

  • Ladda hem detta program: RemoteKeyer
  • Packa upp med t.ex Winzip
  • Spara programmet där du brukar spara program ( t.ex C:HAM )
  • Skapa en genväg till MorseKeyer.exe
  • eller ( högerklicka o välj Fäst på Startmenyn )
  • Starta programmet och skriv in TCP channel Adress: Som du får samtidigt som inloggningsuppgifterna.
  • Bocka i Enabled och Use serial varje gång

Följ SM3ESX utmärkta guide:Köra telegrafi Remote med SmartSDR

———————–

  • Tag fram Lödkolven!
  • Löd en kontakt enl. denna instruktion:

Anslut Manipulator eller CW nyckel till din PC

Connect your key/paddle to the serial port of your pc using a USB to RS232 adapter. You need a DB9 adapter for debouncing. See the pictures below.

Mer info finns på IW7DMH hemsida

1945 – 2024, 79 år