CW på Flexradion

Nu kan vi köra CW på Flexradion med ett litet program som du installerar på din PC

Tack SM0AHH / Hans för att du sponsrade denna utmärkta lösning och hårdvara.

 • Ladda hem detta program: RemoteKeyer
 • Packa upp med t.ex Winzip
 • Spara programmet där du brukar spara program ( t.ex C:HAM )
 • Skapa en genväg till MorseKeyer.exe
 • eller ( högerklicka o välj Fäst på Startmenyn )
 • Starta programmet och skriv in TCP channel Adress: 44.140.96.76
 • Bocka i Enabled och Use serial varje gång

 • Bocka i Enabled
  • Tryck med Musen i den Blå Mouse Keying Area
  • Du ska nu höra CW tecknen i din PC och ev. i medhörning i FlexRadion.
 • När du kopplat in Manipulatorn eller CW-nyckeln till PC anger du vilken Serial I/O port interfacet fick genom att kolla i enhetshanteraren ( klicka på Startmenyn och skriv enhetshanteraren )
 • Bocka i Use serial!

Tips från Classe GSK!

 • Ställ in samma Tone Freq på Remote Morse Key programmet, som “Pitch” är ställd på på FlexRadion. Då hamnar man lättare”rätt” på CW kanalen

———————–

 • Tag fram Lödkolven!
 • Löd en kontakt enl. denna instruktion:

Anslut Manipulator eller CW nyckel till din PC

Connect your key/paddle to the serial port of your pc using a USB to RS232 adapter. You need a DB9 adapter for debouncing. See the pictures below.

Mer info finns på IW7DMH hemsida

1945 – 2018, 73 år