FlexRadio 6500 Tips & Trix

  • Vill du använda FlexRadion behöver du inloggningsuppgifter samt att bli medlem i vår Skype-Grupp ”SK3BG Flex 6500” där vi chattar och meddelar när vi använder FlexRadion.
  • Kontakta Erik SM3EXM eller Lennart SM3EFS

Aktuell version är: 3.5.9

—————

————–


————-———-

————

————-


Flexradio Manualer

1945 – 2024, 79 år